Kyselina mravčia 85% čistá, 1l

Kód: TRIX034
Neohodnotené
€7 €5,83 bez DPH
Skladom (18 ks)

Kyselina mravčia sa používala už od prvých rokov Varroázy ako liečivo.

Detailné informácie

Podrobný popis

Kyselina mravčia sa používala už od prvých rokov Varroázy ako liečivo. Výpary kyseliny mravčej v úli škodia ako roztočom na včelách, tak aj vývojovým štádiám roztočov v zaviečkovaných bunkách. Kyselina mravčia je jediným liečivom, ktorá zasiahne aj roztoče plodu. Žiadna „silná chémia“ tento účinok nemá.

Aplikácia je možná pomocou odparovačov. Na riedenie kyseliny na 60% je potrebné pridať do 1 litra kyseliny 0,33 l destilovanej vody.

Charakteristika kyseliny mravčej 85%:
Názov: Kyselina mravčia E236

Synonymá: kyselina metanová, E236, kyselina mravčia, kyselina metanová

Druh: Roztok 85 %

Vzorec: CH2O2

CAS č.: 64-18-6

EC No: 200-579-1

Indexové číslo: 607-001-00-0

Nebezpečenstvo
H-vety:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / výpary / aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303 + 361 + 353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: