Kyselina mliečna 80%, 0,5l

Kód: TRIX064
Novinka
Neohodnotené
€6 €5 bez DPH
Skladom (2 ks)

Kyselina mliečna (C3H6O3) sa v zásade na včely strieka a postrek musí včely husto pokryť, aby padol priamo na roztoče, ktoré sedia na včelách.

Detailné informácie

Podrobný popis

Kyselina mliečna (C3H6O3) sa v zásade na včely strieka a postrek musí včely husto pokryť, aby padol priamo na roztoče, ktoré sedia na včelách.

 

Kyselina mliečna 80%
Charakteristika:
Názov: Kyselina mliečna

Synonymá: kyselina 2-hydroxypropánová, E270, kyselina mliečna

Druh: Čistý

Čistota: Čistý roztok min. 80 %

Chemický vzorec: C3H6O3

CAS č.: 50-21-5

Číslo ES: 200-018-0

Indexové číslo: neuplatňuje sa

Nebezpečenstvo
H-vety:

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + 352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: