FAM 30 1L dezinfekčný prípravok pre včely

Kód: 1590
Novinka
Neohodnotené
€30 €25 bez DPH
Skladom (6 ks)

Dezinfekčný prípravok na chov včiel FAM 30 ma totožne zloženie ako produkt BEE-SAFE.

FAM30 je veľmi účinný prostriedok s dezinfekčnými a čistiacimi vlastnosťami v prípade základnej hygieny, ako aj pri výskyte ohnísk infekčných chorôb.

Detailné informácie

Podrobný popis

VÝHODY PROSTRIEDKU FAM30: Dvojitý účinok - dezinfikuje a čistí, takže nie je potrebné používať dva prípravky.

Vysoká účinnosť - základný pomer je 1:100, čo znamená, že 1 liter prípravku postačuje na 100 litrov vody!

Široké spektrum účinku - prípravok má vírusové, hubové a biocídne vlastnosti, ako aj čistiaci účinok.

MOŽNO HO POUŽÍVAŤ V PRÍTOMNOSTI ZVIERAT Nízka toxicita - aktívnou zložkou je jód.

Určená na dezinfekciu včelstiev ,ulov naradia plôch stajní, dojární, na dezinfekciu kŕmnych a napájacích systémov, tiel prasníc, končatín zvierat, podstielky, do nášľapných rohoží, spŕch a vaní pre vozidlá.

Bakteriostatický účinok 8 týždni po aplikácii

- 100% biologicky odbúrateľný.

- Vhodný i pred BPS a ČOV.

- Po zriedení nepoškodzuje zariadenie ani zdravie ľudí

- dezinfekcia vody pri vodnej hydine podávať po dobu 3 týž. 1 : 2500, aj k jednodňovým húsatám po naskladnení - bez vitamínov - posilní imunitu

- Účinná aj v prítomnosti organickej hmoty.

Preventívna dezinfekcia: Dodržujte platný preventívny sanitačný poriadok, aby ste zabránili zavlečeniu a šíreniu nových ochorení. Dezinfekciu môžete vykonávať namáčaním v kúpeli, manuálne, pomocou peny alebo postrekom, a to aj pomocou vysokotlakových vodných prístrojov.

Aplikácia namáčaním: Pripravte roztok, ktorý bude mať objem 20 ml na liter vody. Ponorte rámiky, oplodňovače, kruhové uzávery a ďalšie drobné pomôcky a nástroje do pripravenej kúpele a nechajte ich tam 30 minút.

Aplikácia postrekom/penou: Do čistej nádoby pripravte čerstvý roztok v pomere 40 ml na liter pitnej vody a dôkladne premiešajte. Fľaša na rozprašovanie môže mať pevný aplikátor. Ošetrite úle, ich vybavenie, náradie, sklady a transportnú techniku dávkou 300 ml roztoku na 1 m2. Vždy aplikujte na suchý povrch.

Výdatnosť balenia: Balenie s objemom 1000 ml postačuje na ošetrenie plochy 3,0 m2.

Kontrola účinnosti: Účinný roztok bude mať hnedú farbu. Ak sa farba zmení na žltú alebo sa odfarbí, vymeňte ho za čerstvý.

Nebezpečné nákazy: FAM 30 je odporúčaný ako dezinfekcia pri nebezpečných nákazách, ako je mor a hniloba včelieho plodu. Pri včelstvách s klinickými príznakmi karanténnych chorôb postupujte podľa vyhlásených mimoriadnych veterinárnych opatrení.

Upozornenie: Pomôcky prichádzajúce po dezinfekcii do priameho styku s potravou včiel, či potravinou ľudí riadne opláchnite pitnou vodou! Na ostatných pomôckach a zariadení nechajte dezinfekciu.

Pokyny pre bezpečné zneškodnenie: Použité roztoky vypúšťajte do kanalizácie. Objemy do 5 litrov prípravku je možné spláchnuť s vodou do kanalizácie. Väčšie objemy odosielajte na zneškodnenie ako zvláštny odpad. Prázdne obaly vypláchnuté vodou likvidujte s normálnym odpadom. Veľké úniky odstrániť vysatím alebo s pomocou pevného sorbetu a uložiť do uzatvárateľných nádob, než budú zneškodnené.

Skladovanie: Skladovať pri miernej teplote v suchej, temnej dobre vetranej miestnosti. Skladovať v originálnych obaloch. Neskladovať v blízkosti oxidačných činidiel (napr. hypochloritu).

Na neprofesionálne použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Nevdychujte hmlu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obal/obsah v súlade s miestnymi predpismi.

ZLOŽENIE prípravku: aktívny jód 2,84%, neionogénne povrchovo aktívne látky 22,5%, kyselina sírová, fosforečná kyselina.

KBU:fam30-bl-rev-4-2022-pdf-1668437616

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 1.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: