Aromatizovaná kyselina šťaveľová 3,2 % roztok

Kód: 2000
Neohodnotené
€5,50 €4,58 bez DPH
Skladom (>20 ks)

Kyselina šťaveľová je prírodný prostriedok, ktorý včelári tradične používajú na zníženie zamorenia varroázou.

Detailné informácie

Podrobný popis

Použitie:

Roztok kyseliny nalejte na medzirámové uličky, približne 5 ml na jednu uličku. Použite raz za generáciu včiel.

3,2% roztok kyseliny šťaveľovej
Kyselina šťaveľová je prírodný prostriedok, ktorý včelári tradične používajú na zníženie zamorenia varroázou.

Aromatizovaná kyselina šťaveľová 3,2 % roztok - 500 ml

Kyselina šťaveľová pripravená na použitie.

Použitie:

Roztok kyseliny nalejte na medzirámové uličky, približne 5 ml na jednu uličku. Aplikujte raz za generáciu včiel.

Už nejaký čas sa táto kyselina predáva bez dávkovača!

1.1 Identifikátor výrobku

Aromatizovaná kyselina šťaveľová 3,2 % roztok

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia: chemické činidlo používané vo včelárstve.

použitia, ktoré sa neodporúčajú: nešpecifikované

Názvy nebezpečných látok na etikete

Obsahuje: kyselinu šťaveľovú.

Výstražné upozornenia

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260 Nevdychujte hmlu/výpary/striekanie.

P280 Používajte ochranu očí.

P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte z očí.

Kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára.

Dátum spotreby: 3 roky od dátumu výroby

Dodatočné parametre

Kategória: Preliečenie včelstiev
Hmotnosť: 0.7 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: